Agenda 2018

Geen evenementen

Vergunningen en prijzen.

Vergunningen zijn van 1 januari t/m 31 december geldig, ongeacht de datum van inschrijving betaalt U het lidmaatschap voor een heel jaar. (Zie art. 2 Huishoudelijk reglement).

Opzeggen?, dit kan alleen schriftelijk of per mail voor 1 oktober van het lopende jaar. Opsturen naar ons secretariaat.

(Zie knop ‘algemene informatie’).

 

Jeugdvergunning (JVG) € 4,50 (geen inschrijfkosten).

Voor jeugdleden t/m 13 jaar (leeftijd op 1 januari) hebben wij een jeugdvergunning. Hiermee mag alleen met één hengel met aangewezen aassoorten worden gevist binnen gemeente Voorschoten. Gaan zij onder begeleiding van een volwassen lid vissen dan is de Jeugdvergunning niet nodig. Het in de Vliet vissen, raden wij af, steile oevers en 1.50 mtr. diep aan de kant. Omzetten van een geldige Jeugdvergunning naar de Jeugdvispas is altijd mogelijk. U gaat naar ons verkoopadres (zie Vispas aanvragen), koopt een Voorlopig bewijs van lidmaatschap voor de Jeugdvispas en levert de Jeugdvergunning in, U betaald het verschil van € 6,50 bij.

 

Jeugdvispas (VPJ) € 11,00 (geen inschrijfkosten).

Voor Jeugdleden t/m 13 jaar (leeftijd op 1 januari) die met kunstaas of met twee hengels willen vissen hebben wij de Jeugdvispas.

(zie Vispas aanvragen)

 

Juniorenvispas (VPS18-) € 26,00 (excl. inschrijfkosten).

Voor leden vanaf 14 t/m 17 jaar (leeftijd op 1 januari). Zij krijgen van ons een korting op het lidmaatschap maar hebben dezelfde rechten als met een gewone Vispas.

(zie Vispas aanvragen)

 

Vispas (VPS) € 30,00 (excl. inschrijfkosten).

Voor leden die ouder zijn dan 17 jaar (leeftijd op 1 januari).

(zie Vispas aanvragen)

 

Vispas (VPS 65+) € 27,50 (excl. inschrijfkosten).

Voor leden die ouder zijn dan 65 jaar (leeftijd op 1 januari), ook deze krijgen een korting op het lidmaatschap.

(zie Vispas aanvragen).

 

Vispas extra (VPS2) € 30,00 (bij eerste keer inschrijven, excl. inschrijfkosten). Bent U al lid van een andere vereniging maar U wilt ook van Voorschotense Visserij Belangen een Vispas hebben, dan betaald U voor de eerste keer het volle bedrag met inschrijfkosten.

De teveel betaalde afdracht moet U zelf terug vorderen, gebruik onderstaande link:

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact/default.asp?page=dubbele_afdracht

 

Inschrijfkosten € 3,50

U betaald bij elke (nieuwe)inschrijving € 3,50 administratiekosten, tenzij anders vermeld.

Dagvergunning (DVG) €10,00 (geen inschrijfkosten).

Wij hebben ook een dagvergunning voor passanten. Met deze vergunning mag met 2 hengels in de wateren van de V.V.B. worden gevist, nachtvissen en in de Vliet vissen is niet toegestaan.

 

Nachtvergunning (NVG) € 6,50 (geen inschrijfkosten).

Onze nachtvergunning is beschermd en vastgelegd in de plaatselijke APV. Nachtvissen in Rosenburgh is toegestaan met een persoonlijke nachtvergunning. Het overnachten, mag in een goed gekeurde tent (Max. 5m2, kleur groen-bruin-camouflage) of met een paraplu maximaal 48 uur aan-een-gesloten. Na deze periode moet U de visplaats tenminste voor 48 uur verlaten zodat andere hiervan gebruik kunnen maken.

(zie Nachtvergunning aanvragen)

Kleine Vispas.

De kleine Vispas is alleen te koop op de (vervangende) postkantoren en geldig voor de opgegeven wateren. Zie de lijst van Viswateren die bij de kleine Vispas wordt geleverd. U mag hiermee niet in de wateren vissen van Voorschotense Visserij Belangen.

Nachtvissen en vissen met kunstaas verboden.

 

Abonnement “Het Visblad” (VBA) € 10,00

Code

Dit dient U zelf aan te vragen, gebruik onderstaande link: http://www.sportvisserijnederland.nl/sportvissers/het_visblad_online/?page=lid_worden

Opzeggen van het abonnement “Het Visblad”, gebruik onderstaande link:

http://www.sportvisserijnederland.nl/sportvissers/het_visblad_online/?page=opzeggen

Incasso?, U krijgt een korting op het lidmaatschap van € 3,00 Deze korting krijgt houder van een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) ook het jaar daar opvolgend als hij dit invult op zijn Voorlopig bewijs van lidmaatschap.

Vispas en Nachtvergunning aanvragen.

Een Vispas dient U aan te vragen via een Voorlopig bewijs van Lidmaatschap. Deze kunt U kopen bij ons enige verkoopadres Dierenspeciaalzaak Verhoog, Schoolstraat 7, Voorschoten.

Een Nachtvergunning kunt U alleen aanvragen als U in het bezit bent van een geldige Vispas van de V.V.B. Hebt U zich net laten registreren via een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap dan dient U te wachten met de aanvraag totdat U de Vispas hebt ontvangen, dit duurt +/- 3 weken. Daarna dient U € 6,50 over te maken op IBAN NL18INGB00005659161 onder vermelding van Nachtvergunning en Uw Lidmaatschapsnummer, dit staat op de Vispas. Na ontvangst van betaling wordt de vergunning opgestuurd.

 

ALGEMEEN REGLEMENT V.V.B.

Het is en blijft altijd Uw verantwoordelijkheid voor het hebben van de juiste vergunningen.

 

U dient bij eerste verzoek Uw Vispas en/of vergunning(en) aan de door de VVB aangestelde controleurs, BOA ’s en Politie te tonen.

Het is verboden om vis te doden, onnodig te verwonden of zodanig te behandelen dat deze hierdoor kan worden beschadigd.

Het is verboden om vis(sen) in bezit te hebben, deze dienen onmiddellijk in het zelfde water te worden terug gezet. Het gebruik van een leefnet of bewaarzak is niet toegestaan.

Het is verboden om te vissen met gekleurde maden of met levende vis als aas.

Het is verboden om kampvuren aan te leggen of te BBQ ’n aan het water, behoudens op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Het is verboden om afval op de oevers of in het water achter te laten.

Het is verboden om rietkragen of oeverbeplantingen te beschadigen.

Het is verboden gebruik te (blijven) maken van een vissteiger, indien een mindervalide daarop wenst plaats te nemen.

Het is verboden om met een motorvoertuig de uitrusting naar de visplaats te brengen of te halen. U dient te parkeren op de daarvoor aangewezen plaatsen of op de openbare weg.

Het is verboden om particuliere terreinen te betreden, tenzij door de eigenaar schriftelijke toestemming is verleend.

Bij het karpervissen is een onthakingsmat, onthakingstang en een speciaal (ruim) karperschepnet verplicht i.v.m. het voorkomen van schade aan vis.

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt -door of aan vergunninghouder- of -door of aan onder diens toezicht staande personen-.

Op de vergunningen mogen geen wijzigingen worden aangebracht, hierdoor maakt U deze ongeldig.

 

Ter bescherming van de vereniging zullen leden die zich ernstig misdragen, worden ontzet uit hun lidmaatschap volgens artikel 6 lid 4 van de statuten. Zoals ook vermeld in het huishoudelijk reglement op de website. De ontzetting wordt gemeld bij Sportvisserij Nederland.

 

Abonnement “Het Visblad” (VBA) € 10.00       

Dit dient U zelf aan te vragen, gebruik deze link 

Opzeggen van het abonnement “Het Visblad”,

gebruik dan deze link.

 

het visblad november 2015.jpeg