Agenda 2018

Geen evenementen

Geschiedenis

 

Bent U geïnteresseerd in de voorgaande 25 jaar? Bij het secretariaat kunt U deze opvragen.

Ondanks de gezamenlijke inzet is de waterkwaliteit in de gemeente Voorschoten nog steeds niet goed. De metingen geven aan dat het nog slechter was dan in 2008. In de zomer is in Noord Hofland Botulisme C. uitgebroken. Er zijn diversen werkzaamheden op gang gekomen. We hebben het advies gekregen om voorlopig geen nieuwe vis uit te zetten totdat werkelijke structurele verbeteringen zijn aangebracht en de circulatiepomp een feit is. We kunnen Uw geld maar een keer uitgeven!

Maar we hebben ook goed nieuws, wij zijn door de Gemeente erkend als één van de 8 belangengroepen, waardoor wij in de burgerparticipatie Rosenburgh een woordje kunnen meespreken. We zijn ingedeeld bij de werkgroep, e.e.a. houdt in dat we sterker onze stem kunnen laten gelden met veranderingen in Rosenburgh, maar ook aanbevelingen kunnen doen in verbeteringen. Voor het eerst dit jaar heeft het bestuur in 2009 de vergunningen laten controleren door een Federatie BOA, samen met onze controleur heeft dit geleid tot afname van zwartvissers en tot toename van nieuwe leden. Cees van der Voorst heeft de VVB verlaten, eerder had hij al aangegeven dat hij het rustiger aan wilde gaan doen. Hij heeft zijn penningmeesterschap overgedragen aan Nico Keijzer. Wij danken Cees voor de inzet van de afgelopen jaren. Het ledenaantal is blijven hangen op 520 leden.

 

2010

Er is een nieuw bestuur gekozen:

Voorzitter en Secretaris=Ruud Zandvliet,

Penningmeester=Maikel Blöte.

Bestuursleden en controleurs=Maikel Blöte en Hans Deckers.

Het nieuwe bestuur heeft zich goed georiënteerd in het oude archief, zij wilden niet voor verassingen komen te staan. Zij hebben een ontbrekende fusieovereenkomst aan de wedstrijdafdeling aangeboden, deze is echter afgewezen. Hierdoor is op 1 februari een eind gekomen aan de fusie. Mede hierdoor en andere doorgevoerde bezuinigingen gaan voorlopig de contributieprijzen minimaal of niet omhoog. M.i.v. dit jaar hebben wij een gehele nieuwe website. We hebben een enthousiaste professionele webbeheerder gevonden die samen met een lid de website onderhouden, er komen nog uitbreidingen welke in fases zullen worden toegevoegd. Door een goede promotie van het bestuur is het ledenaantal gestegen en mochten wij in 553 leden registreren, een stijging van 7% t.o.v. het jaar hier voor. Gelijk aan het landelijk gemiddelde.

 

2011

In 2011 is Voorschotense Visserij Belangen toegetreden tot de nieuwe Visstand Beheer Commissie (VBC) Rijnland. Wij hebben Sportvisserij Belangen Zuid West Nederland gemachtigd om namens ons op te treden. Mede met andere verenigingen is dit de manier om als geheel een vuist te kunnen maken bij verkeerde beslissingen door de overheid. Het ledenaantal is weer met 10% gestegen naar 611 leden. Dit is 3% meer dan het landelijk gemiddelde.

 

2012

De werkzaamheden in Rosenburgh zijn uitgevoerd. De oevers en visplaatsen zijn vernieuwd. Door de gemeente is stevig gesnoeid hierdoor komt de wind makkelijker op het water, waardoor de zuurstof in het water toeneemt. Het water circulatieplan, ontwikkelt door de Voorschotense Visserij Belangen, is door gemeente Voorschoten in samenwerking met HR Rijnland aangebracht. Het gaat allemaal erg langzaam maar dat heeft te maken met grotere plannen die HR Rijnland met het gehele gebied heeft. Baggeren laat nog even op zich wachten. Door de vereniging is de vispopulatie aangevuld in Rosenburgh, in het Voorsche park en in de Krimvijver. In de laatste wordt op aanraden van Sportvisserij Nederland (Kort adviesrapport) geen karper uitgezet. De V.V.B. is officieel toegevoegd als adviseur in het waterbeheerplan van gemeente Voorschoen. Het ledenaantal is weer met 9% gestegen naar 661 leden. Dit is 2% meer dan het landelijk gemiddelde.

 

2013

Per 31 december 2013 zijn wij van penningmeester veranderd. Voor het bestuur gelijk de gelegenheid om de financiële structuur en de taakomschrijvingen aan te passen. Ook is de taakverdeling gewijzigd en is een bestuurslid aangemeld bij de KvK., hij deed zijn werkzaamheden al als bestuurslid maar is nu geregistreerd. Er is ook besloten om de financiën voortaan door een Accountant laten controleren. Het was elk jaar een probleem om Kascontroleurs te vinden. In november is door het bestuur een schoonmaak actie gehouden in Rosenburgh, de bedoeling is om dit elk jaar te herhalen.

Het ledenaantal is gestegen naar 767 leden.

 

2014

M.i.v. 2 januari is door het bestuur een nieuwe Penningmeester benoemd,

Maikel Blöte gaat naast zijn controle werk dit erbij doen. Het Buurthuis is overgegaan in een andere beheerder. M.i.v. januari wordt het buurthuis beheerd door Topaz. Wij hebben onderhandelingen gevoerd over de voortzetting van vergaderingen en activiteiten. Deze worden in een contract vastgelegd. Ook zijn dit jaar extra controleurs benoemd, deze gaan aan het eind van het jaar de cursus tot algemeen controleur volgen. Per augustus is bij ons ook het SEPA betaalsysteem ingevoerd, betalingen zonder IBAN worden voortaan geweigerd. Voor het incasseren hebben wij een incasso ID ontvangen, dit wordt samen met het lidmaatschap nummer op de afschrijving vermeld. De Ledenadministrateur heeft een bijscholingscursus gevolgd bij Sportvisserij Nederland.

Het ledenaantal is gestegen naar 780 leden, dat is 50% meer dan in 2009.